بنیاد

منشور بنیاد جمهوری ایران

اهداف بنیاد فراهم آوردن بستر، ابزار و سکوهای تسهیل گر برای برگزاری سمینار ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مشترک به منظور هم اندیشی و هموارکردن راه گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان

۱-مقدمه

بيش از يک قرن است که شخصیت ها و گروه‌های خواهان آزادی، حکومت قانون، دمکراسی، عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و تجدّد فرهنگی در صحنه سياسی ايران حضور داشته اند، ولی فعّاليت‌های آنان از جمله به دلیل پراکندگی ها، به نتایج مطلوبی نرسیده است .

در شرایط امروز کشور،  کارآيی مقابله با استبداد، بی قانونی، مطلق انديشی و بی عدالتی نيازی مبرم به گسترش بينش و رفتار دموکراتیک، همگرایانه و ائتلافی در جمع جمهوری‌خواهانی دارد که به  حقوق بشر، حکومت قانون، جدايی دين از حکومت، دمکراسی، برابری، آزادی، همبستگی، صلح، محيط زيست و تعامل سازنده و صلح آميز با جهان متعهّد باشند.

ما بر این باوریم که تاسیس بنیادی با مشارکت فعال ایرانیان جمهوری‌خواهِ دموکرات وسکولار در خارج از کشور می تواند در خدمت تحقق این ارزش ها قرار بگیرد.

چنین بنیادی با پرهیز از داشتن راهکار و خط مشی سیاسی متعارف احزاب و نهاد های سیاسی، احتمال تبدیل شدن به یک حزب یا جبهه سیاسی رقیب را مرتفع ساخته، ضمن تبلیغ و ترویج گفتمان جمهوری و حقوق بشر، با تاکید بر نهادینه کردن رفتار دموکراتیکِ روادارانۀ و تکثرپذیر به بستر سازی عملی و نظری به منظور تسهیل گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوری‌خواهان یار‌ی برساند.

تاٌسيس بنياد و رسانه‌هائی در خدمت  جمهوری و دموکراسی، گامی به سوی غلبه بر پراکندگی، ایجاد پیوند میان کوشندگان داخل و خارج  و نهادينه کردن فرهنگ مدارا وهمبستگی به شمار می آید.

هیئت موسس موقت، مبانی فکری، اهداف، اصول ناظر بر اساسنامه و چگونگی تاسیس بنیاد را به شرح زیر در دسترس علاقمندان قرار می دهد تا پس از گفتگو، بررسی و طی مراحل دموکراتیک ، در خدمت تاسیس بنیادی برای

جمهوری و دموکراسی قرار بگیرد.

2-مبانی ارزشی

بنیاد بر پایه کرامت انسان،و دیگر ارزش های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حکومت قانون، دموکراسی مبتنی بر آزادی، برابری، همبستگی، صلح ، حفظ محیط زیست ، تعامل سازنده و صلح آمیز با جهان، جدائی دین از حکومت، رفع تبعیض در همه صور دینی، اتنیکی، نسلی، جنسی و جنسیتی و بویژه تبعیض علیه زنان، آینده نگری و افق گشائی برای نسل جوان و آینده ساز، احترام به بینش ها و اولویت‌های رقبای پیرو دموکراسی و خشونت پرهیزی استواراست.

3- اهداف بنیاد

– فراهم آوردن بستر، ابزار و سکوهای تسهیل گر برای برگزاری سمینار ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مشترک به منظور هم اندیشی و هموارکردن راه گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان

– تبلیغ و ترویج ارزش های پایه ای نظام جمهوری

– تامل و ژرفانگری پیرامون اصول کلی ناظر بر ساختن دمکراسی، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران پسا جمهوری اسلامی از نگاه جمهوری‌خواهان و سازماندهی مطالعات سامانمند در زمینه‌هائی نظیر توسعه پایدارو قانون اساسی 

– تبلیغ و ترویج ضرورت عبور خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی تبلور یافته در جمهوری عرفی و سکولار

– هشدار پیگیر به حکومت که با سرکوب حقوق بشر، مردم را مجبور به توسل به آخرین چاره و طغیان علیه بیداد  و ستم نکند.

– تبلیغ و ترویج اصل همبستگی ملی ،  ضرورت مقابله با تبعیض و  پاسداری مشترک از همه داشته‌های ایران به مثابه میهن مشترک همه ایرانیان

– اعتماد سازی و ایجاد بستر های مناسب برای حضور بیشتر زنان و جوانان در فعالیت سازمان یافته سیاسی

 4-اصول و مبانی اساسنامه

– استقلال مالی از همه دولت ها

– شفافیت در همه زمینه ها

– گزینش هیئت امنا در مجمع عمومی. پاسخگویی هیئت امنا در مقابل مجمع و محدودیت زمانی عضویت در هیئت امنا

– شرط عضویت در بنیاد، پرداخت مستمر حق عضویت، باور به بنیان‌های ارزشی بنیاد ، پذیرش اهداف آن، التزام به اساسنامه و درخواست کتبی عضویت است.

– بنیاد به وسیله یک مدیر مسول حرفه ای، برگزیده هیئت امنا و مسول در مقابل آن اداره می شود.

– اعضای هیات امنا، داوطلبانه و بدون دریافت مزد و پاداش مالی فعالیت می کنند.

– برای تغییر در بنیان‌های ارزشی، اهداف و مبانی اساسنامه، دو سوم آرای مجمع عمومی ضروری است

– بنیاد به مثابه یک نهاد غیر انتفاعی در کشوری دموکراتیک و قانونمدار که هیئت امنا تعیین می کند، در چهار چوب قوانین آن کشور، به ثبت می رسد.

نام « بنیاد جمهوری ایران» و مفاد این منشور در جلسه مجمع عمومی مورخ 11 دسامبر 2022 برابر با ۲۷ آذر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا