بنیاد جمهوری ایران

  • بند۱: نام، جایگاه وحیطۀ فعالیت انجمنی غیر انتفاعی  به نام « بنیاد جمهوری ایران» در شهر وین اتریش تاسيس می شود. بنیاد در همه جهان فعالیت می کند و در صورت نیاز در کشور های دیگر شعبه هایی تاسیس می گردد.  سال محاسبات مالی بنیاد، سال میلادی خواهد بود.  بند۲: اهداف: فراهم آوردن بستر، ابزار و سکوهای تسهیل گر برای برگزاری سمینار ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مشترک به منظور هم اندیشی و هموارکردن راه گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان. تبلیغ و ترویج ارزش های پایه ای نظام جمهوری. تامل و ژرفانگری پیرامون اصول کلی ناظر بر ساختن دمکراسی، ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران پسا جمهوری اسلامی از نگاه جمهوری‌خواهان و سازماندهی مطالعات سامانمند در زمینه‌هائی نظیر توسعه پایدار و قانون اساسی. تبلیغ و ترویج ضرورت عبور خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی تبلور یافته در جمهوری عرفی و سکولار. هشدار پیگیر به حکومت که با سرکوب حقوق بشر، مردم را مجبور به توسل به آخرین چاره و طغیان علیه بیداد  و ستم نکند. تبلیغ و ترویج اصل همبستگی ملی،  ضرورت مقابله با تبعیض و  پاسداری مشترک از همه داشته‌های ایران به مثابه میهن مشترک همه ایرانیان. اعتماد سازی و ایجاد بستر های مناسب برای حضور بیشتر …

    بیشتر بخوانید »
  • اهداف بنیاد فراهم آوردن بستر، ابزار و سکوهای تسهیل گر برای برگزاری سمینار ها، اندیشکده ها و رسانه‌های مشترک به منظور هم اندیشی و هموارکردن راه گفتگو، همکاری و ائتلاف جمهوریخواهان ۱-مقدمه بيش از يک قرن است که شخصیت ها و گروه‌های خواهان آزادی، حکومت قانون، دمکراسی، عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و تجدّد فرهنگی در صحنه سياسی ايران حضور داشته اند، ولی فعّاليت‌های آنان از جمله به دلیل پراکندگی ها، به نتایج مطلوبی نرسیده است . در شرایط امروز کشور،  کارآيی مقابله با استبداد، بی قانونی، مطلق انديشی و بی عدالتی نيازی مبرم به گسترش بينش و رفتار دموکراتیک، همگرایانه و ائتلافی در جمع جمهوری‌خواهانی دارد که به  حقوق بشر، حکومت قانون، جدايی دين از حکومت، دمکراسی، برابری، آزادی، همبستگی، صلح، محيط زيست و تعامل سازنده و صلح آميز با جهان متعهّد باشند.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا